Zespół rzeczoznawców SITK w Legnicy

Lp.
Imię i nazwisko
Rodzaj specjalności *
Telefon
1.
Aleksander Nowak
2.2. Nawierzchnie komunikacyjne: drogowo-lotniskowe 4. Organizacja robót w budownictwie komunikacyjnym
(076) 852-50-02
2.
Andrzej Łabędzki
2.2. Nawierzchnie komunikacyjne: drogowo-lotniskowe 4. Organizacja robót w budownictwie komunikacyjnym
604-211-155
3.
Kazimierz Wierciński
3.1. Obiekty budownictwa Komunikacyjnego: mosty, wiadukty, tunele. 
601-852-686
4.
Jordan Pracz
7.2. Eksploatacja, naprawa oraz ocena stanu technicznego taboru i sprzętu komunikacyjnego - poj. samochod. 8.2. Inżynieria ruchu drogowego 
602-378-868
5.
Henryk Sierota 
7.2. Eksploatacja, naprawa oraz ocena stanu technicznego taboru i sprzętu komunikacyjnego - poj. samochod. 
(076) 843-61-50
6.
Franciszek Sadanowicz 
7.2. Eksploatacja, naprawa oraz ocena stanu technicznego taboru i sprzętu komunikacyjnego - poj. samochod. 
(076) 849-32-22
7.
Janusz Kołtowski 
7.2. Eksploatacja, naprawa oraz ocena stanu technicznego taboru i sprzętu komunikacyjnego - poj. samochod. 
(076) 866-02-51
8.
Roman Krawczuk 
7.2. Eksploatacja, naprawa oraz ocena stanu technicznego taboru i sprzętu komunikacyjnego - poj. samochod. 
(076) 856-27-55
9.
Jan Liber 
7.2. Eksploatacja, naprawa oraz ocena stanu technicznego taboru i sprzętu komunikacyjnego - poj. samochod. 
(076) 856-80-39
10.
Marek Hanaszyński 
8.1. Inżynieria ruchu kolejowego 
(076) 862-67-85
11.
Tadeusz Chodorowski 
7.2. Eksploatacja, naprawa oraz ocena stanu technicznego taboru i sprzętu komunikacyjnego - poj. samochodowe.
9. Przewóz materiałów niebezpiecznych  
606-215-272

* zgodnie z Wykazem specjalności SITK stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu nadawania tytułu
rzeczoznawcy określonego w Statucie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji